หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. พนักงานส่งเอกสาร

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

รับ-ส่งเอกสาร วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Programmer, .Net Programmer, Web Programmer

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

พัฒนา Application ภายในองค์กร วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ด่วนมาก

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ดูแลเรื่องอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน
คัดเลือกบุคคลากรให้ตรงตามความต้องการ
และงานอื่นๆที่ได้รับมอ
วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ดูแลเรื่องของบัญชีลูกหนี้ และอื่นๆตามมอบหมาย วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรไฟฟ้า เกาะกูด จ.ตราด

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ออกแบบควบคุมและวางระบบงานไฟฟ้าทั้งหมด วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ตราด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่แฟชั่นดีไซน์

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ออกแบบดีไซน์งานลายพิมพ์ของบริษัทเพื่อนำเสนอลูกค้าและนำเข้าโชว์รูมและห้องประชุม วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่สรรหาและสวัสดิการ ประจำ ราชบุรี

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

สรรหาพนักงานและดูแลเรื่องสวัสดิการในโรงงานให้พนักงาน วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่โสตร์

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานพิมพ์+การ์เม้นท์

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

พิมพ์ + การ์เม้นท์ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

วิจัยและพัฒนาคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าหาวัสดุหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Brander MANG-MOOM

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจ
วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรเคมีสิ่งทอ ด่วนมาก

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

- ทำงานด้าน R&D
- ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในงานพิมพ์/สกรีน บนสิ่งทอ ,เสื้อผ้า
- ค้นค
วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ดูเรื่องในเรื่องการเบิก-จ่ายเงิน
เรื้องเช็ค
เอกสารทางด้านการเงิน
วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี ด่วนมาก

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ช่วยผู้จัการบัญชีในการบริหารจัดการงานในฝ่ายบัญชี วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. วิศวกรโครงการ ประจำโครงการรีสอร์ท เกาะกูด ด่วนที่สุด

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้างรีสอร์ททั้งระบบ ที่เกาะกูด จ.ตราด วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ตราด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ช่างไฟฟ้ากำลัง ด่วนมาก

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ดูแลบำรุง ซ้อมแซมงานในส่วนของงานไฟฟ้าทั้งระบบ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ประจำราชบุรี ด่วน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

1.พัฒนาสินค้าประเภทงานพิมพ์ offset
2.สามารถใช้เครื่องพิมพ์ offset ได้
3.วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภั
วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Marketing Oversea Manager

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ดูแลเรื่องแผนการตลาดต่างประเทศ และ ในประเทศ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าแผนกทดสอบR&D

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

รับผิดชอบควบคุม ดูแลงานภายในแผนกทดสอบ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. วิศวกรฝ่ายผลิต (IE) ราชบุรี ด่วน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

พัฒนามาตรฐานการผลิต และเพิ่มผลผลิต วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์R&D

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

พัฒนาสินค้า OFFSET สามารถใช้เครื่องพิมพ์ OFFSET ได้ วันที่ 16 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี